MEDOK BO

 MEDOK BO - ROZWIĄZANIE DLA BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIAŁÓW

MEDOK BO to aplikacja zarządzająca i inwentaryzująca narędzia chirurgiczne w obrębie bloku operacyjnego i oddziałów. MEDOK BO w połączeniu z MEDOK CS zapewnia uszczelnienie obiegu nędzi chirurgiczny i eliminację papierowej dokumentacji z przebiegu procesu dekontaminacji. MEDOK BO to gwarancja bezpieczeństwa pacjenta poddawanego zabiegowi chirurgicznemu.

 

 

 Pobierz broszurę MEDOK BO

 
Informacje dodatkowe