MEDOK 2D

ZNAKOWANIE I EWIDENCJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

MEDOK 2D to system do prowadzenia gospodarki narzędziami chirurgicznymi. Na rynku możemy zaobserwować coraz większą dbałość o narzędzia. jednym z powodów jest niemały koszt związany z ich zakupem i eksploatacją. MEDOK 2D to system który wyszedł na przeciw tym potrzebom. 
 
W celu prawidłowego prowadzenia gospodarki narzędziowej najprościej jest oznakować instrumentarium, co umożliwia identyfikację każdego pojedynczego narzędzia chirurgicznego. Przez znakowanie rozumiemy naniesienie bezpośrednio na narzędziu unikalnego kodu 2D Data Matrix. Mimo swojego małego rozmiaru 3x3 mm, kod ten zawiera wiele istotnych informacji. Konfiguracja tych informacji, zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

 

 
Informacje dodatkowe