Funkcjonalność systemu

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ WYBRANYCH STANOWISK

Naszą zaletą jest to, że dopasowujemy system MEDOK do Państwa technologii i preferencji, dlatego poszczególne zrzuty z ekranu, lub wygląd kolejnych raportów może różnić się pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Różnice mogą występować również w ilości i konfiguracji stanowisk. Niemniej jednak bez niektórych stanowisk pracy żadna centralna sterylizatornia się nie obejdzie, a i funkcjonalność modułów aplikacji zainstalowanych na każdym z nich, nie będzie się znacznie różnić w poszczególnych szpitalach.

STANOWISKO MENADŻERSKIE

Obsługa każdego systemu potrzebuje osoby 'dowodzącej', w tym wypadku znającej się na technologii obiegu materiału sterylnego i związanej z nią pracą. Dlatego niezbędne jest stanowisko menadżerskie, z poziomu którego można kontrolować całość obiegu materiałów sterylnych, przeglądać całą dokumentację, prowadzić odpowiednie analizy, kontrolować sprawność urządzeń i nadawać poszczególnym pracownikom stosowne uprawnienia.

 

 

STANOWISKA ROBOCZE

Każde stanowisko pracy tj. mycie automatyczne, lub/i ręczne, pakietowanie itp. wyposażamy w niezbędny do funkcjonowania systemu sprzęt i instalujemy odpowiedni moduł aplikacji, odnoszący się do tego konkretnego stanowiska i wykonywanych na nim czynności. W każdej centralnej sterylizatorni powinny być minimum 3 stanowiska: przyjęcie, pakietowanie i wydanie. Jest to niezbędne minimum, by móc uruchomić system. Docelowo, zaleca się jednak jego rozbudowę, o kolejne stanowiska, w celu uszczelnienia obiegu materiałów i  zapewnieniaergonomiczności użytkowania. Bardziej złożony system, zapewnia pacjentowi większe bezpieczeństwo,  a pracownikom sprawniejsze użytkowanie. A Jeżeli  decydujemy się na system zamknięty - czyli taki który obejmuje również blok operacyjny i odziały, to tym samym zapewniamy  praktycznie w zupełności uszczelniony system obiegu narzędzi  i tym samym obniżamy do minimum ryzyko zakażeń szpitalnych.

System MEDOK dba również o stronę ekonomiczną szpitala, monitorując dokładnie każdy zestaw, lub/i narzędzie pojedyncze, jak i  eliminując nieekonomiczne gospodarowanie pakietami sterylnymi, lub poddawanie sterylizacji narzędzi niewiadomego pochodzenia.

 

 

MONITORING

Każda uprawniona osoba ma możliwość śledzenia przebiegu poszczególnych procesów dekontaminacji, pracy urządzeń, lub  czynności wykonywanych przez pracowników.

 

ARCHIWUM

Z poziomu stanowiska menadżerskiego jest możliwy przegląd archiwum, czyli szereg dokumentów obrazujący w sposób chronologiczny przebieg zdarzeń, lub historię obiegu poszczególnych narzędzi i zestawów. 

 

 
Informacje dodatkowe